< >

Prothese op drukknoppen

In deze casus is de patient al geruime tijd tandenloos in de bovenkaak en de onderkaak. Al geruime tijd is mevrouw prothese dragend.


Opvallend is de afname van de kaakhoogte van de onderkaak. Door gebrek aan kaakhoogte en de hierdoor wat vlakkere vorm is het dragen van een onderprothese niet comfortabel. De prothese zit niet vast en komt bij het minste geringste beweging van de onderkaak los. Sommige patiënten leren hiermee leven, maar sommigen ervaren het loszitten van de onderprothese als een groots ongemak.

Eten, kauwen, afbijten alsook spreken zijn vaak functionele beperkingen die mensen moeten ontberen.

Het plaatsen van twee implantaten met drukknoppen in de onderkaak is voor velen dé oplossing om weer goed te kunnen functioneren.

Op de foto's links is de afname van kaakhoogt te zien. Wel valt te constateren dat er voldoende kaakhoogte is om implantaten te plaatsen. Deze implantaten kunnen worden voorzien van drukknoppen waarop de prothese kan worden vastgeklikt.

vergoeding

Besloten werd om twee implantaten te plaatsen, hetgeen geschiedde. In dit soort situatie waarbij sprake is van een gebrek aan houvast voor een prothese wordt de behandeling nagenoeg volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor is geen aparte tandartsverzekering nodig. De vergoeding komt uit de basisverzekering die iedereen heeft.
Wel dient er een aanvraag door de tandarts bij de zorgverzekering te worden ingediend.


genezing

Hiernaast is de situatie meteen na de behandeling te zien. De hechtingen worden na ruim een week verwijderd. Doorgaans kan de oude prothese worden aangepast en worden gedragen. Drie maanden later wordt de nieuwe prothese gemaakt.

De volgende foto (foto onder) vertoont de situatie na 3 maanden. Er dient dan een keuze worden gemaakt wat voor voorziening er op de implantaten wordt gemonteerd.

In deze situatie is er gekozen voor drukknoppen.

Op de foto hiernaast zijn de drukknoppen te zien die op de implantaten zijn vastgemaakt. 


klikgebit

In de prothese worden 2 'kommetjes' geplaatst waar de 'bolletjes' op de implantaten precies inpassen en aan elkaar kunnen vastklikken.

De prothese wordt met een geringe vingerdruk in de mond vastgeklikt.

De 'klik-kracht' is door de tandarts/tandtechnicus te regelen. 

Naast dit kliksysteem zijn er ook nog andere kliksystemen. Het voordeel van dit kliksysteem is dat het vrij compact is en daardoor makkelijk schoon te houden is.

Iedere dag moeten de drukknoppen met de tandenborstel goed worden gereinigd.


beeld na 5 jaar